Vítejte na stránkách Obce Cejle
http://www.pensionpamferka.cz
www.cejle.cz
animaceanimaceanimaceanimace

Služby obce Cejle

 

Vidimace a legalizace

Obecní úřad nabízí služby vidimace a legalizace.

Vidimace - ověření listin. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotrvzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Obecní úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.

Vidimaci nelze provést zejména na občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řídičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, rybářský lístek, lovecký lístek, vladní knížka, cenné papíry, sázenka, geometrický plán apod. Dále nebude vidimace provedena, je-li listina v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je-li zajištěna hologramem nebo je-li opatřena plastickým razítkem.

Legalizace - ověření podpisu. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Žadatel musí předložit platný občanský průkaz.  

Ceník služeb:  ověření podpisu na listině = 30 Kč

                           ověření každé stránky vidimované listiny = 30 Kč

 

Sběrný dvůr ELEKTROODPADU Cejle

Otevírací doba sběrného dvora elektroodpadu Cejle: 

                                 každá středa: 14:30 - 15:30 hod.

                                 každá první sobota v měsíci 9:00 - 10:00 hod.

Sběrný dvůr najdete u obecních garáží (směr na Čeřínek).

Můžete zde odkládat výhradně elektrozařízení pocházející z domácností, např. vysavače, mixéry, ódšťavňovače, mlýnky, ventilátory, šicí stroje, odstředivky prádla, vrtačky, brusky, pily, zahradní sekačky, vibrační brusky, hoblíky, frézky, bourací kladiva, tlak. myčky, sporáky, vestavěné trouby, varné plotny a desky, žehličky, fritovací hrnce, varné konvice, el. pájky, zařízení na svařování plastů, pračky, sušičky, myčky, vysoušeče vlasů, kulmy na vlasy, teplovzdušné ventilátory, horkovzdušné páječky, všechny druhy chladící techniky, mikrovlnné trouby, indukční plotny, nerotační holící strojky, svařovací přístroje apod.

Sběrný dvůr elektroodpadu zajišťuje firma Elektrowin, a.s. Praha

 

Jak naložit s BIOODPADEM?

Ke každému sběrnému místu na tříděný odpad byly umístněny hnědé kontejnery na bioodpad, které jsou vyváženy 1x týdně. Byl tak zrušen svoz bioodpadu ze zahrad.  

Do hnědého kontejneru patří: rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky ovoce, zeleniny, slupky, výkaly drobných domácích zvířat. 

Do této nádoby nepatří: maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin (sklo, plast, kov). 

 

Kontejner na sběr jedlých olejů a tuků

Občané mohou na stanovištích tříděných odpadů využít kontejner na likvidaci použitých tuků a olejů z domácností. Cílem této služby je separace použitých olejů, kdy do kanalizace putuje velké množství těchto olejů, a způsobují velké komplikace v kanalizačním potrubí. Dále šetřit přírodu a životní prostředí. 

Do sběrných nádob ukládejte oleje v uzavíratelných obalech, aby nedošlo k úniku olejů a následného znehodnocení, např. v PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.

Do této nádoby patří pouze použité jedlé oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje a ztužené jedlé tuky.

Do této nádoby nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny. 

Likvidace použitých jedlých olejů a tuků z domácností 

 

Kontejner na kovové odpady

Od 1.8. 2015 byly na stanoviště sběrných míst u prodejny DANA a na křižovatku pod školou umístěny kontejnery na kovové odpady. Do těchto kontejnerů můžete vhazovat prázdné a čisté obaly od konzerv, nápojových plechovek, tub, uzávěrů, zvířecích konzerv a kovová víčka.

 

Sběr ŠATSTVA

V obci Cejle je natrvalo umístěn na rozcestí pod základní školou oranžový kontejner na sběr šatstav, obuvi a lůžkovin, který je ve vlastnictví Oblastní charity Jihlava.

Veškeré šatstvo či obuv je možné do něj odkládat kdykoliv (více info je uvedeno přímo na kontejneru).

 

Sběrný dvůr DUŠEJOV

Provozní doba sběrného dvora Dušejov (letní a zimní čas se řídí změnou času):

     Letní čas:

                            sobota: 9:00 - 12:00 hod.

                            středa: 15:00 - 18:00 hod.

     Zimní čas:

                            sobota: 9:00 - 12:00 hod.

Od 4.4.2013 si na obecním úřadě v Cejli můžete vyzvednou čipy, které jsou nutné při předávání odpadu ve sběrném dvoře Dušejov. Každé číslo popisné nebo evidenční má 1 čip.

Do sběrného dvora je možno odevzdávat:

 • plastové obaly
 • skleněné obaly
 • pneumatiky
 • baterie, akumulátory
 • stavební suť
 • papír a lepenka
 • sklo
 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zářivky, výbojky
 • jedlý olej a tuk
 • barvy, pryskyřice, lepidla obsahující nebezpečné látky
 • plasty
 • kovy
 • biologicky rozložitelný odpad
 • objemný odpad
 • směsný komunální odpad
 • a další odpad dle provozního řádu

 

Prodej dřeva

Na OÚ Cejle je zaveden pořadník na prodej dřeva. Ceník je následující:

Druh dřeva   bez DPH 15 % DPH cena včetně DPH
Palivové dřevo - pouze podříznutí   450 Kč 67,50 Kč 517,50 Kč/m3

Palivové dřevo - podříznutí,

odvětvení, vytažení

při hmotnosti 1m3 + 700 Kč 105 Kč 805 Kč/m3
při hmotnosti pod 1m3 + 1 650 Kč 247,50 Kč 1 897,50 Kč/m3
Větve   zdarma
Kulatina   dle ceníku výkupčích firem

Za listnatý strom bude k ceně připočítáno 100 Kč/m3 včetně DPH. 

Ceník schválilo zastupitelstvo obce Cejle. 

 

Nájem kulturního zařízení 

Nájem

 

Cena včetně DPH/den

Cena včetně DPH/hodinu

Sál Kulturního zařízení

FO s trvalým pobytem v obci Cejle

600 Kč

25 Kč

 

ostatní fyzické osoby

1 200 Kč

50 Kč

 

právnické osoby se sídlem v obci Cejle

1 500 Kč

 -

 

ostatní právnické osoby

3 000 Kč

 -

 

 

Cena včetně DPH/den

 

Pivní sety

FO s trvalým pobytem v obci Cejle

50 Kč/1 kus

 

 

ostatní fyzické osoby

50 Kč/1 kus

 

Cena platná pro jeden den se počítá při pronájmu sálu KZ delším než 8 hodin.

 

Od nájmu jsou osvobozeny místní zaregistrované kluby a spolky (TJ Cejle, SŠK Cejle, SDH Cejle, apod.).

Ceník schválilo zastupitelstvo obce Cejle. 

 


Vyhledat v textu

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Kalendář akcí

FIRMY V OBCI CEJLE

http://www.cejle.cz/file.php?nid=9950&oid=2370471

http://www.zemniprace-sn.cz/

http://tesar-pamatkar.cz/

www.uzasstavby.cz

TOPlist

Návštěvnost stránek

159400
TOPlist
Obec Cejle