Vítejte na stránkách Obce Cejle
http://www.pensionpamferka.cz
www.cejle.cz
animaceanimaceanimaceanimace

Kompostárna Cejle

Pro umístění kompostárny v naší obci byla zvolena lokalita v části bývalého areálu zemědělského družstva. Hlavním důvodem zřízení kompostárny je vytřídění biologického odpadu a tím snížení množství směsného komunálního odpadu. jedná se o kompostárnu kterou provozuje obec a je zřízena na kapacitu max. 150 t/rok. Slouží k ukládání biologicky rozložitelného opadu a k následnému kompostování. Bioodpad se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganizmu přeměňuje na kompost. Přijatý odpad se roztřídí na jednotlivé suroviny, které se rovnoměrně rozloží dle vlhkosti. Provede se zakládka surovin k fermentaci, tzn., že bioodpad je po nadrcení a homogenizaci dle receptury ukládán do zakládek. Pro správný proces musí být založení zakládky v předepsaném poměru jednotlivých komponentů, musí se dodržet správná vlhkost a teplota. Zakládka se musí pravidelně překopávat, čímž dojde k provzdušňování. 

Na pořízení technologického vybavení (traktor, čelní nakladač, štěpkovač, kontejnery, nosič kontejnerů, teploměr a vlhkoměr) jsme získali dotaci ve výši 1 995 895 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Výše podílu obce činila 199 591 Kč. 

Na kompostárnu mohou dovážet biologický odpad všichni občané z Cejle a místní části Hutě v provozní době v pondělí od 8 do 11:30 hod a od 13 do 17 hod. a ve čtvrtek od 8 do 11:30 hod. Po domluvě s odpovědným pracovníkem panem Danielem Batrlou můžete odpad dovést kdykoli. Telefonické spojení je: 736 119 598. 

 

Na kompostárnu přijímáme: 

  • odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve atd. 
  • odpady z lesnictví

Na kompostárnu nepatří: 

  • tekuté zbytky jídel
  • oleje a tuky
  • odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti 
  • uhynulá zvířata
  • biologicky nerozložitelné a jiné odpady
  • hnůj
  • pařezy a kořeny

 

Bioodpad, který patří do kompostárny, můžete také ukládat do zeleného kontejneru, který je střídavě umístěn na jednotlivých stanovištích v obci. 

Prosíme občany, aby na odpad ze zahrad minimálně využívali hnědé nádoby umístěné na jednotlivých sběrných hnízdech a zbytečně nenavyšovali náklady na svoz odpadu. 

 

 

 

Vyhledat v textu

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Kalendář akcí

FIRMY V OBCI CEJLE

http://www.cejle.cz/file.php?nid=9950&oid=2370471

http://www.zemniprace-sn.cz/

http://tesar-pamatkar.cz/

www.uzasstavby.cz

TOPlist

Návštěvnost stránek

159400
TOPlist
Obec Cejle