Rychlý kontakt Odběr novinek Napište nám

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

O obci > Aktuality > NOVÁ KANALIZACE A ČOV > PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ > Podmínky připojení v roce 2023

Podmínky připojení v roce 2023Datum konání:
1.3.2023

Podmínky připojení:

Blíží se jarní měsíce a v tomto roce dojde k napojení zbylých vašich nemovitostí. S ohledem na dřívější budování přípojek opakujeme podmínky, za kterých se lze připojit:

Před samotným napojením je nutné:

  • Oznámit PŘEDEM obecnímu úřadu termín realizace soukromé části přípojky a domluvit si V PŘEDSTIHU s panem místostarostou Antonínem Sekničkou – tel. č. 733 309 796 termín fyzické kontroly položeného potrubí a samotného přepojení. 
  • Při této kontrole předložit doklad o vyvezení a likvidaci kalu ze současných septiků.
  • Případné odchylky trasy přípojky od projektové dokumentace musí být zaneseny do kopie dokumentace, která bude předaná zástupci obce.
  • Zhotovená trasa bude zfotodokumentovaná a bude pořízen protokol o kontrole.
  • Připomínáme, že při realizaci napojení mohou být kříženy veřejné podzemní sítě, které si je stavebník povinen nechat vytýčit jednotlivými správci.

Připomínáme, co nikdo nesmí provést při samotné stavbě kanalizační přípojky:

  • Stávající septik přepouštět či přečerpávat do nové kanalizace.
  • Do nového potrubí splaškové kanalizace nesmí být napojeno žádné vedení dešťových vod – svody, vpusti, žlaby vjezdů, žádné drenáže atd.
  • Do stávající kanalizační přípojky nesmí být nadále připojena žádná odpadní voda z domu ani z hospodářského stavení – např. umyvadla, domovní vpusti apod.
  • Při realizaci zemních prací nesmí být poškozeny stávající sítě jako jsou vodovod, plynovod, sdělovací rozvody a elektrika.
  • Kanalizační přípojka musí septik obejít; v případě, že bude procházet septikem, musí být tyto prostory vyčerpány a zasypány nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.); pokud technický stav původního septiku nebo jímky bude stavebně vyhovující, je možno této stavby po řádné desinfekci využít např. k akumulaci dešťové vody pro zalévání zahrad.

V části obce, kde je již vybudovaná oddílná kanalizace, to jsou rodinné domy č.p. 151 – 163 je vlastník nemovitosti pouze povinen zrušit stávající septik a provést přímé napojení na hlavní řad splaškové kanalizace. Toto přepojení ale ještě není možné, majitele těchto domů bude informovat místostarosta A. Seknička.