Rychlý kontakt Odběr novinek Napište nám

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

O obci > Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu


Poplatek za rozhlasovou relaci v místním rozhlase schválilo ZO Cejle na svém zasedání dne 30.3.2015 ve výši 50 Kč včetně DPH za každou 1 relaci. 

Od poplatku je osvobozeno hlášení pro potřeby obce, pro cejlecké a jiné spolky a sdružení, lékařské zprávy. 

Hlášení 29.4. a 30.4.2020

Firma FCC oznamuje, že do odvolání nebude vyvážet kontejner na použitý textil a obuv. Prosíme občany, aby po tuto dobu do kontejneru nic nevhazovali.

Pošta Kostelec oznamuje, že se vrátila k provozní době platné od 1.4.2020. Otevírací doba je v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8:00 do 11:00, od 14:00 do 15:30 a od 16:00 do 16:30. Ve středu od 8:00 do 10:30, od 14:00 do 15:30 a od 16:00 do 17:00 hodin. Provozní doba je uvedena v Cejleckém zpravodaji.

Upozorňujeme občany, že stále platí zákaz rozdělávání ohňů  a jakékoli manipulace s ohněm v v blízkosti lesa. Při pálení čarodějnic u svých nemovitostí,  z důvodu velkého sucha,  dbejte na zvýšenou opatrnost.

Od pondělí 4.5. je pro Vás opět otevřena místní knihovna. Při návštěvě prosíme o dodržování hygienických pravidel.

Od úterý 5.5. od 7:30 hodin  do 31.10.2020 bude z důvodu rekonstrukce mostního objektu u Dvorců  uzavřena část komunikace č. II/602 – hlavní tah Jihlava – Pelhřimov. Dodržujte proto zvýšenou opatrnost a dbejte na značení pro objížďkové trasy. Autobusové zastávky nebudou z důvodu uzavírky přemístěny.

 Hlášení 21.4.2020

Datum konání: 21. 4. 2020

Doktor Novák oznamuje, že se vrací k původním ordinačním hodinám s výjimkou odpoledních. V pondělí a ve středu bude ordinovat v Kostelci od 7.00 do 11.30  a v pátek od 7.00 do 10.00 hodin. V Dolní Cerekvi v úterý a ve čtvrtek od 7.00 do 11.30.

Dále oznamujeme, že v pondělí 27.4. bude v dopoledních hodinách proveden sběr železného šrotu, který můžete připravit před Vaší nemovitost.Hlášení 8.4.2020

Oznamujeme občanům, že od středy 15.4.2020 bude otevřen sběrný dvůr v Dušejově. Dle nařízení vlády bude vstup do prostor pouze s ochrannými prostředky a zákazníci budou odbavováni jednotlivě. Otevírací doba zůstává beze změn. Tzn., ve středu od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.Hlášení 6.4.2020

Hejtman Kraje Vysočina oznamuje, že od 6.4.2020 do odvolání nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha. V tomto období je v místech:

  • -        lesního porostu a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho kraje,
  • -        suchých travních porostů,
  • -        ploch zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požárů,
  • -        skladů pícnin, obilovin, slámy a úsušku a jejich okolí do vzdálenosti 50 od jejich hranice, 

Zakázáno  

- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

- používání pyrotechnických výrobků,

- používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),

- jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,

- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace kromě motorových vozidel,  která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a vozidel, která po polních a lesních cestách jezdí ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).

 HLÁŠENÍ 23.3.2020

Datum konání: 23. 3. 2020

Připomínáme občanům, že zítra 24. března bude proveden svoz komunálního odpadu. Prosíme občany, aby své nádoby na odpad umístili k vývozu již dnes večer nebo zítra v brzkých ranních hodinách.

Pošta Kostelec oznamuje, že po dobu vyhlášeného stavu nouze má otevřeno každý den od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.30 do 15.15 hodin. Dnes má odpolední provoz zrušen úplně.HLÁŠENÍ 19.3.2020

Vážení spoluobčané,

do vašich schránek postupně vhazujeme ušité bavlněné roušky. Po každém použití byste roušky měli vyvařit a vyžehlit na nejvyšší možný stupeň.

Dále Vám oznamujeme, že vláda s účinností od 19. března 2020:

  • zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
  •           zakazuje přítomnost osob v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků, v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele;

Všechny občany vyzýváme, aby dodržovali všechna vydaná nařízení. Rodiče upozorňujeme, že ani děti se nesmí scházet na hřištích, ulicích, jezdit po vsi na kole. V případě, že budete chtít jít s dětmi  na vycházku máte všichni v naší obci možnost vyjít samostatně do přírody. Upozorňujeme, že není dovoleno se volně bezdůvodně pohybovat mimo svůj domov a zahradu, není dovoleno se scházet před prodejnou DANA nebo v jiných částech obce. S rouškou se po vsi můžete pohybovat pouze v nezbytně nutných případech.

Pokud chceme, aby se vše co nejdříve vrátilo do normálu a situace se nezhoršovala,  postavme se prosím k této situaci každý sám za sebe v plné zodpovědnosti.

Děkujeme.

 

 HLÁŠENÍ 17.3.2020

Vážení spoluobčané,

vláda nově doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. V případě potřeby vám obec zajistí základní životní potřeby včetně nákupů potravin a léků. Kdykoliv se na nás můžete obrátit.

 Z rozhodnutí Krizového štábu Kraje Vysočina bude ve veškeré regionální autobusové dopravě v systému Veřejné dopravy Vysočiny v termínu od 17. 3. do 24. 3. zamezen cestujícím nástup předními dveřmi. Nebude docházet k prodeji jízdních dokladů. Od 18. 3. 2020 je již povinností cestujících cestovat dopravním prostředkem pouze se zakrytými ústy a nosem, a to po celou dobu přepravy.

Do odvolání je uzavřen sběrný dvůr v Dušejově.

I nadále prosíme o důsledné dodržování všech doporučení a nařízení. Jenom tak můžeme zabránit dalšímu šíření. Děkujeme.

 HLÁŠENÍ 16.3.2020

V souvislosti s dalšími zpřísněnými opatřeními státu, která vstoupila v platnost v pondělí od půlnoci, zavírá Obecní úřad Cejle svoje pracoviště a omezuje úřední hodiny. V případě nutnosti nás kontaktujte na tel. čísle 603 218 599 nebo 733 309 796 nebo prostřednictvím elektronické pošty starostka@cejle.cz nebo mistostarosta@cejle.cz

Obec Cejle ve spolupráci s paní Marií Svobodovou Vám během nejbližších dnů do schránek doručí ústní roušky pro zmírnění možné nákazy.

Upozorňujeme, že v souvislosti s vydaným zákazem volného pohybu osob vyhlášeného vládou ČR platí nová pravidla a nařízení, která jsou zveřejněna na webových stránkách obce a na informační desce obecního úřadu.

Dále oznamujeme občanům, že v souvislosti s koronavirem byla zřízena nová  bezplatná  informační linka 1212.  Linku 155 využívejte  jen v ohrožení života.

Prosíme občany, aby striktně dodržovali všechna vydaná doporučení a nařízení a chovali se ohleduplně vůči všem spoluobčanům.HLÁŠENÍ 13.3.2020

Vážení spoluobčané,

na základě vydaného Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu Vám oznamujeme, že jsme zrušili všechny plánované kulturní akce. Náhradní termín pro vítání občánků bude rodičům upřesněn.

Od pondělí 16. března 2020 do odvolání bude uzavřen provoz základní i mateřské školy v Cejli. Průběh výuky a další informace budou rodičům sděleny prostřednictvím elektronické komunikace a webových stánek školy.

V době omezení  budou autobusy jezdit v prázdninovém režimu. Pro naši obec to znamená, že je zrušen spoj z Jihlavy do Cejle v 7.00 hodin a spoj z Cejle do Jihlavy v 7.17 hodin. Ostatní spoje jsou neměnné.

Dále upozorňujeme především starší občany, aby zvážili nutnost návštěv supermarketů a absolvovali pouze nezbytně nutné návštěvy u lékařů.

V případě, že budete potřebovat léky nebo nákupy,   obraťte se na své rodinné příslušníky. Můžete se s jakoukoli pomocí obrátit i na obecní úřad. Dovoz potravin do domu nabízí i obchod DANA.

Prosíme Vás,  abyste dodržovali všechna preventivní opatření a doporučení, ale zároveň nepodléhali panice, ale spíše kladli důraz na ohleduplnost a zodpovědnost vůči sami sobě i ostatním.

Děkujeme.Hlášení 11.3.2020

MUDr. Novák oznamuje, že z důvodu zhoršení jeho zdravotního stavu nebude moci ordinovat. Zastupovat ho bude MUDr. Němcová ve svých ordinacích a také v Dolní Cerekvi v úterý od 8 do 10 hodin a v Kostelci ve středu od 11 do 13 hodin.