Rychlý kontakt Odběr novinek Napište nám

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

O obci > Čestné občanství

Čestné občanství obce Cejle

U příležitosti II. setkání rodáků obce Cejle bylo dne 6.9.2014 uděleno první čestné občanství. S rozhodnutím zastupitelů obce Cejle bylo toto občanství uděleno dlouholeté ředitelce základní školy Cejle paní Květě Hrubé a našemu rodákovi panu Václavu Švíkovskému. 

 medaile

 

z předávání 

Květa Hrubá

Paní Květa Hrubá se narodila v Pokojovicích roku 1942 manželům Vyskočilovým. Studovala na pedagogické škole v Jihlavě a od roku 1960 působila jako učitelka ZDŠ v Předíně. Po provdání byla na vlastní žádost přeložena na okres Jihlava, kde učila ve Vysokých Studnicích a od 1. září 1963 byla ustanovena v zastoupení ředitelkou ZDŠ v Cejli za nemocného ředitele pana Josefa Poláčka. 

Paní Hrubá dojížděla do školy z Jihlavy, kde měla trvalé bydliště. Po 8 letech se tento rok škola otevřela jako dvoutřídní s celkovým počtem žáků 41. V listopadu tohoto roku se také pro všechny občany stala smutná událost, kdy umírá po dlouhé těžké nemoci pan ředitel Josef Poláček ve věku 40ti let. Pan Poláček dosahoval velmi dobrých výsledků a své zkušenosti a vědomosti předával mladým začínajícím učitelům. Po dobu působení v Cejli se aktivně podílel nejen na rozvoji školy, ale také obce. 

Nová paní ředitelka v jeho dokonalé práci pokračovala a působila v Cejli až do roku 1988 kdy byla základní škola v obci zrušena. Při škole byla vedena pionýrská organizace a každým rokem se žáci aktivně zapojovaly do všech oslav. Pro děti byly pořádány pravidelné návštěvy Horáckého divadla a zájezdy po České republice. Za 25 let vedení školy proběhlo v budově několik rekonstrukcí. Byla to výměna oken, zavedení vodovodu, výměna podlah, zřízení druhé  učebny a jídelny pro žáky MŠ a ZŠ. 

Paní Květa Hrubá sice není rodačkou, ale srdcem a duší patří do Cejle. Z pohledu svých žáků byla přísnou paní učitelkou, ale její žáci dosahovali vynikajících výsledků a dala jim ten nejdůležitější základ do dalšího studentského života. Cejle pro ni byla a je srdcovou záležitostí. I po 26 letech když potká kohokoliv ze svých žáků, nikdy se nezapomene přihlásit a zeptat se, jak se daří a je obdivuhodné, že si i dnes pamatuje křestní jména svých žáků. Patří jí velký dík všech rodičů, žáků, ale i obce za to, že se po dobu 25-ti let snažila vychovávat dobré a vzdělané občany naší obce. 

Květa Hrubá

 

Václav Švíkovský

Pan Václav Švíkovský se narodil v roce 1928 v Cejli. Základní školu do 5. třídy navštěvoval také v Cejli, od 6. třídy potom dojížděl do Dolní Cerekve. Vychodil dvouletou zemědělskou školu v Jihlavě a v zemědělském družstvu v Cejli jako agronom pracoval 30 let. V roce 1957 se oženil s cejleckou rodačkou paní Ludmilou Jelínkovou a vychovali spolu dvě dcery. Pan Švíkovský se aktivně zapojoval do dění obce od svého mládí. Jeden čas byl i zastupitelem obce. V naší obci vzorně vedl po dobu 30-ti let kampeličku a také byl členem divadelního sboru Cejle, ve kterém dělal osvětlovače. Patří mezi naše nejstarší a hodně vážené občany. Vždy šel příkladem všem svým mladším rodákům a pokud za ním přijdeme s žádostí o pomoc nikdy neslyšíme ne. I dnes vyrábí pro děti do keramického kroužku různé pracovní pomůcky. Cokoli potřebujeme ze dřeva, vždy víme, že pan Švíkovský s velkou ochotou vše vyrobí. Je obdivuhodné, když k nám přijede jakékoli ochotnické divadlo, pan Švíkovský se oblékne do svátečního a přijde za námi. Nemůžeme o něm říci, že postavil např. školu nebo obecní úřad, ale svým přístupem a láskou k obci toho pro nás udělal nekonečně mnoho. 

Václav Švíkovský