Rychlý kontakt Odběr novinek Napište nám

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

O obci > Myslivecký spolek Skalka

Myslivecký spolek Skalka

Upozornění MS Skalka

Zpráva MS Skalka 2013:

Fotografie ZDE.  

Myslivecké sdružení „Skalka Cejle má pronajatu honitbu od Honebního společenstva Cejle. Tato honitba zahrnuje katastrální území Cejle, Dvorce a Kostelecký dvůr a přičleněné pozemky LČR o výměře 800 ha.

Zastoupení pozemků je následující:

 • 582 ha zemědělská půda

 • 283 ha lesní půda

 • 20 ha vodní plocha

 • 24 ha ostatní plocha

Minimální stavy zvěře pro honitbu jsou:

 • 11 ks srnčí zvěř
 • 25 ks zajíc
 • bažant 7 ks

Normované stavy zvěře jsou:

 • 37 ks srnčí zvěř
 • zajíc 30 ks
 • bažant 10 ks
 • Černá zvěř není normovaná

Mimo tuto zvěř je možné v honitbě vidět koroptve polní, křepelku, holuba divokého, hrdličku divokou i zahradní. U vodních ploch je to hlavně divoká kachna–březňačka, volavka popelavá a bílá, kormorán a některé vzácnější druhy kachen včetně divokých husí.
Dále je možné se setkat s liškou, jezevcem, kunou lesní i skalní, lasicí hranostaj, lasicí kolčavou. Z dravců je možno vidět káně lesní, jestřába lesního, krahujce, poštolku a orla mořského. Dále potom vránu šedou, havrana polního, krkavce, straku a sojku. Ze sov je to výr velký, sova pálená a kalous ušatý.

V současné době má myslivecké sdružení (MS) 12 členů, jednoho hosta a jednoho adepta.

MS má postavenu pod lesem budovu, která slouží pro schůzovou činnost a akce MS nebo pro členy MS, oslavy, apod. Tato budova byla postavena v „akci Z“ ze zbytkového stavebního materiálu po stavbě mateřské školy a prodejny. Na tuto stavbu jsme dostali jenom stavební materiál a ten který chyběl jsem si dokupovali ze svých prostředků. Veškeré práce jsme si dělali sami a nebo si na ně zjednali řemeslníky z obce. Tyto jsme si také zaplatili. Byli to na zednické práce Seknička Antonín, Chudoba Josef, Zlatuška Josef, Musil František, krov dělali Kohout Jaroslav a Smola František, pokrývačské práce Jilich Vít, vodu Ryšavý Ladislav, ústřední topení pánové Špalda a Müler. Dále nám pomáhali bez nároku na odměnu pánové Smrčka Václav, Jakubec Josef. Celkové náklady vynaložené MS na stavbu mimo práce členů, kteří tuto práci dělali bez nároku na odměnu, byly cca 250 000 Kč. Tímto bych chtěl poděkovat ještě jednou bývalému vedení obce a všem kteří nám pomohli.

Činnost mysliveckého sdružení

Na úseku organizace jsou svolávány čtyři členské schůze předvýroční a výroční schůze. Na těchto se na návrh mysliveckého hospodáře seznámí členové s plány chovu, které je nutno předkládat. Další akcí byl sběr železného šrotu, kterým si částečně zajišťujeme finanční prostředky na svoji činnost. Bohužel po ukončení provozu farmy Cejle není možnost materiál uložit před odvozem. Pro obec se účastníme sázení stromků, a v současné době provádíme čištění a prořezávku náletových dřevin kolem silnice od kříže na hranice katastru. Toto by mělo být hotovo do konce března, případně spálení do půli dubna.

Péče o zvěř

V honitbě je umístěno 13 ks krmelců se zásobníkem, 5 ks zásypů pro pernatou zvěř, 3 vnadiště na černou zvěř. Každý člen má přidělen jeden krmelec, do kterého si zajišťuje objemové krmivo–seno a jadrné krmivo–ječmen (nebo oves). Součástí každého krmelce je slanisko a zaječí krmeleček. Do zásypů je předkládáno krmivo po čištění obilí. Každoročně provádíme léčení srnčí zvěře proti červivosti předkládáním medikovaného krmiva v zimních měsících. Náklady na léčivo a sůl představují částku do 2 500 Kč. Pro divoké kachny je na vodních plochách zřízeno 15 ks hnízdních budek. Kachny přikrmujeme v zimních měsících na řece předkládáním jadrného krmiva. Spotřeba je cca 5 q pšenice. K hlavním úkolům patří tlumení škodné a dozor v honitbě. Jadrné krmivo je rozváženo dvakrát za zimní období v celkovém množství 26 metráků.

Na úseku kynologie

Pro naši honitbu jsou předepsání lovečtí psi počtu 3. Skutečnost: 3 ohaři lovecky upotřebitelní s podzimními zkouškami a 3 norníci.

Na úseku střelectví

Každoročně, pokud to finanční situace dovolí, pořádáme na brokové střelnici střelecký den na asfaltové holuby. Bývá to koncem září, před začátkem hlavní lovecké sezony. Hlavním cílem této akce je připomenout si zásady bezpečného zacházení se zbraní a střelba. Pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení a ceny. MS platí pouze náboje, ostatní poplatky platí účastníci ze svého. Za dobu co jsem členem MS od roku 1971 nedošlo k žádnému zranění střelbou a za kázeň a bezpečnost děkuji všem členům.

Lov zvěře

Každoročně dle plánu lovu je uloveno asi 15 ks zvěře srnčí, 15 – 20 ks zajíců, asi 15 ks divokých kachen. Z ostatní zvěře je to od 10 do 20 ks zvěře černé a to selata a lončáci, dospělá zvěř černá se neloví. Váha se pohybuje od 6 do 50 kg. Zvěřina je ponechána střelci nebo pro potřeby MS na zajištění občerstvení po honech apod.

Dále bych chtěl připomenout i ztráty na zvěři ať již úhyn nebo vysečení při sklizni nebo na silnicích pod koly aut. I na tyto negativní věci je nutno myslet při sestavování plánu lovu. Ze zvěře škodné je lovena hlavně liška a to v počtu cca 10 ks.

Závěrem

Myslivost jako koníček je nádherná věc, při které si člověk odpočine a zažije nečekaná setkání, která mu příroda připraví. Zároveň je náročná na čas a v neposlední řadě i finanční částka je nezanedbatelná, pokud drží myslivec loveckého psa, ale ten k tomu také patří.

Negativní stránka věci

Vážení občané, dámy a pánové, chtěl bych na závěr připomenout i negativní skutečnosti, kterých jsme svědky při pobytu v honitbě. Za prvé někteří majitelé psů nechávají své miláčky volně pobíhat a prochází s nimi po loukách a porostech obilovin. Po takové návštěvě dochází k zavětření a znečištění těchto porostů a zvěř se těmto místům potom vyhýbá. Příkladem jsou pozemky nad koupalištěm Cejle. Dříve zde byla srnčí zvěř denně k vidění. Další vážné narušení klidu v honitbě jsou chovatelé koní. Na svých vyjížďkách jezdí na koních křížem krážem po polích a loukách v každou denní dobu, kolem krajů lesa a aby toho nebylo dost, doprovází je jejich volně pobíhající psi. Takovéto chování lze hodnotit jako bezohlednost, sobectví. Jakpak by se vám chovatelé koní líbilo, kdybychom vám poškozovali výběhy nebo nějakým způsobem ubližovali vašim zvířatům? Zamyslete se prosím nad svým chováním ať nedochází ke zbytečným střetům, protože vstup do lesa a projížďky na koních jsou upraveny zákonem ČR.

Jakékoliv připomínky k činnosti a dění v honitbě můžete sdělit na telefon 725 443 373.
Děkuji za MS „Skalka“ Cejle

Jan Ohmsorg
Cejle 114
myslivecký hospodář