Rychlý kontakt Odběr novinek Napište nám

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

O obci > Aktuality > REALIZOVANÉ PROJEKTY > NOVÁ KANALIZACE A ČOV > OBECNÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE


ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSTAVBĚ

Název akce:                   CEJLE - KANALIZACE A ČOV

Investor:                         Obec Cejle

Projektant:                      AQUA PROCON s.r.o., projektová a inženýrská společnost, Palackého                                                 tř. 12,  612 00 Brno                   

Zhotovitel:                      „CIV CEJLE“ Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 – sdružení firem skládající se z                                                COLAS CZ, a.s., IPOS PS s.r.o., VHZ-DIS, spol. s.r.o.

Stavební dozor:               Ing. Luděk Kotrba, celková cena za dílo 850 000 Kč bez DPH

Koordinátor BOZP:         PTK DVOŘÁK, celková cena za dílo 148 300 Kč bez DPH

 

Financování:                  

celková cena stavby -                                  83 667 272,35 Kč bez DPH

přiznaná dotace ze SFŽP ČR -                    55 994 348,62 Kč

přiznaná dotace z Fondu Kraje Vysočina -  5 000 000  Kč

úvěr obce od banky ČSOB a.s. -                 25.000.000 Kč

vlastní prostředky -                                        2 667 923, 73 Kč

 

Délka budované splaškové kanalizační stoky: 4 041 m

Výtlak tlakové kanalizace: 68 m + 113 m + 275 m

Počet čerpacích stanic na tlakové kanalizaci: 3 ks

Budované veřejné části domovních přípojek: 780 m

Počet domovních kanalizačních šachet: 160 ks

Kolaudační souhlas - Čistírna odpadních vod Cejle.

Vydaný kolaudační souhlas - Čistírna odpadních vod CejleKolaudace splaškové kanalizace a zkušební provoz ČOV

Vydaný kolaudační souhlas nové splaškové kanalizace a rozhodnutí o zkušebním provozu čistírny odpadních vod.Společné územní a stavební povolení splaš. kanalizace a ČOV

R O Z H O D N U T Í V e ř e j n á v y h l á š k a - Společné územní a stavební povolení splaš. kanalizace a ČOV