Rychlý kontakt Odběr novinek Napište nám

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

O obci > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.1/2008 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

1.1.2009

OZV č. 2/2014 - Požární řád obce Cejle 

14.5.2014

OZV č. 1/2014 - Pravidla pro volný pohyb psů a pravidla užívání některých zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti 

14.5.2014

Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

1.3.2015

OZV č. 1/2017, kterou se mění a doplňuje OZV o době nočního klidu č. 1/2016

15.6.2017

OZV č. 1/2020 - o regulaci hlučných činností

1.7.2020

OZV č. 3/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

29.5.2021

OZV č. 4/2021 - o zrušení OZV

29.5.2021

OZV č. 5/2021 - O zrušení OZV

9.11.2021

OZV č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2024

OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze psů 1.1.2024
OZV č. 3/2023 o místním poplatku z pobytu 1.1.2024
OZV č. 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2024
OZV č. 1/2024, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2016 o době nočního klidu 14.6.2024

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Jednací řád zastupitelstva Obce Cejle