Rychlý kontakt Odběr novinek Napište nám

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

O obci > Kam s odpady

Kam s odpady? 

Sběrný dvůr Dušejov

Provozní doba sběrného dvora Dušejov (letní a zimní čas se řídí změnou času):

Letní čas:

                            sobota: 9:00 - 12:00 hod.

                            středa: 15:00 - 18:00 hod.

Zimní čas:

                            sobota: 9:00 - 12:00 hod.

Od 4.4.2013 si na obecním úřadě v Cejli můžete vyzvednou čipy, které jsou nutné při předávání odpadu ve sběrném dvoře Dušejov. Každé číslo popisné nebo evidenční má 1 čip.

Do sběrného dvora je možno odevzdávat:

 • plastové obaly
 • skleněné obaly
 • pneumatiky
 • baterie, akumulátory
 • stavební suť
 • papír a lepenka
 • sklo
 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zářivky, výbojky
 • jedlý olej a tuk
 • barvy, pryskyřice, lepidla obsahující nebezpečné látky
 • plasty
 • kovy
 • biologicky rozložitelný odpad
 • objemný odpad
 • směsný komunální odpad
 • a další odpad dle provozního řádu

  

BIOODPAD - KOMPOSTÁRNA Cejle

Pro umístění kompostárny v naší obci byla zvolena lokalita v části bývalého areálu zemědělského družstva. Hlavním důvodem zřízení kompostárny je vytřídění biologického odpadu a tím snížení množství směsného komunálního odpadu. jedná se o kompostárnu kterou provozuje obec a je zřízena na kapacitu max. 150 t/rok. Slouží k ukládání biologicky rozložitelného opadu a k následnému kompostování. Bioodpad se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganizmu přeměňuje na kompost. Přijatý odpad se roztřídí na jednotlivé suroviny, které se rovnoměrně rozloží dle vlhkosti. Provede se zakládka surovin k fermentaci, tzn., že bioodpad je po nadrcení a homogenizaci dle receptury ukládán do zakládek. Pro správný proces musí být založení zakládky v předepsaném poměru jednotlivých komponentů, musí se dodržet správná vlhkost a teplota. Zakládka se musí pravidelně překopávat, čímž dojde k provzdušňování. 

Na pořízení technologického vybavení (traktor, čelní nakladač, štěpkovač, kontejnery, nosič kontejnerů, teploměr a vlhkoměr) jsme získali dotaci ve výši 1 995 895 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Výše podílu obce činila 199 591 Kč. 

Na kompostárnu mohou dovážet biologický odpad všichni občané z Cejle a místní části Hutě v provozní době v pondělí od 8 do 11:30 hod a od 13 do 17 hod. a ve čtvrtek od 8 do 11:30 hod.Po domluvě s odpovědným pracovníkem panem Danielem Batrlou můžete odpad dovést kdykoli. Telefonické spojení je: 736 119 598. 

kompostárnakompostárna

Na kompostárnu přijímáme: 

 • odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve atd. 

 • odpady z lesnictví

Na kompostárnu nepatří: 

 • tekuté zbytky jídel

 • oleje a tuky

 • odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti 

 • uhynulá zvířata

 • biologicky nerozložitelné a jiné odpady

 • hnůj

 • pařezy a kořeny

Bioodpad, který patří do kompostárny, můžete také ukládat do zeleného kontejneru, který je střídavě umístěn na jednotlivých stanovištích v obci. 

Prosíme občany, aby na odpad ze zahrad minimálně využívali hnědé nádoby umístěné na jednotlivých sběrných hnízdech a zbytečně nenavyšovali náklady na svoz odpadu. 

Hnědý kontejner:   

Do hnědého kontejneru patří: rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky ovoce, zeleniny, slupky, výkaly drobných domácích zvířat. 

Do této nádoby nepatří: maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin (sklo, plast, kov). 

ELEKTROODPAD

Otevírací doba sběrného dvora elektroodpadu Cejle: 

 • každá středa: 14:30 - 15:30 hod.
 • každá první sobota v měsíci 9:00 - 10:00 hod.

Sběrný dvůr najdete u obecních garáží (směr na Čeřínek).

Můžete zde odkládat výhradně elektrozařízení pocházející z domácností, např. vysavače, mixéry, ódšťavňovače, mlýnky, ventilátory, šicí stroje, odstředivky prádla, vrtačky, brusky, pily, zahradní sekačky, vibrační brusky, hoblíky, frézky, bourací kladiva, tlak. myčky, sporáky, vestavěné trouby, varné plotny a desky, žehličky, fritovací hrnce, varné konvice, el. pájky, zařízení na svařování plastů, pračky, sušičky, myčky, vysoušeče vlasů, kulmy na vlasy, teplovzdušné ventilátory, horkovzdušné páječky, všechny druhy chladící techniky, mikrovlnné trouby, indukční plotny, nerotační holící strojky, svařovací přístroje apod.

Sběrný dvůr elektroodpadu zajišťuje firma Elektrowin, a.s. Praha

 Elektrowin, a.s. Praha

 

Sběr jedlých olejů a tuků

Občané mohou na stanovištích tříděných odpadů využít kontejner na likvidaci použitých tuků a olejů z domácností. Cílem této služby je separace použitých olejů, kdy do kanalizace putuje velké množství těchto olejů, a způsobují velké komplikace v kanalizačním potrubí. Dále šetřit přírodu a životní prostředí. 

Do sběrných nádob ukládejte oleje v uzavíratelných obalech, aby nedošlo k úniku olejů a následného znehodnocení, např. v PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.

Do této nádoby patří pouze použité jedlé oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje a ztužené jedlé tuky.

Do této nádoby nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny. 

Likvidace použitých jedlých olejů a tuků z domácností 

Kovové odpady

Od 1.8. 2015 byly na stanoviště sběrných míst u prodejny DANA a na křižovatku pod školou umístěny kontejnery na kovové odpady. Do těchto kontejnerů můžete vhazovat prázdné a čisté obaly od konzerv, nápojových plechovek, tub, uzávěrů, zvířecích konzerv a kovová víčka.

Sběr šatstva

V obci Cejle je natrvalo umístěn na rozcestí pod základní školou oranžový kontejner na sběr šatstav, obuvi a lůžkovin, který je ve vlastnictví Oblastní charity Jihlava.

Veškeré šatstvo či obuv je možné do něj odkládat kdykoliv (více info je uvedeno přímo na kontejneru).

Sběr šatstva

 Svozový kalendář komunálního a tříděného odpadu  - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. pro rok 2022

 Svozový kalendář Cejle 2022.jpg