Rychlý kontakt Odběr novinek Napište nám

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

O obci > Kam s odpady

Kam s odpady? 

Od 1. 7. 2022 je zahájen provoz sběrného místa sloužícího výhradně pro občany s trvalým pobytem v obci Cejle a Hutě a vlastníky rekreačních chat a domů v obci Cejle.

Ke dni 30. 6. 2022 naše obec ukončila členství v Mikroregionu Dušejovsko a od 1. 7. 2022 již nebude možné na sběrném dvoře v Dušejově odevzdávat jakýkoliv odpad.

  

Sběrné místo odpadů v Cejli

 

LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA - od 6.4.2024 bude zahájen letní provoz sběrného dvora každou sudou sobotu v čase od 8 do 10 hodin. Je to vždy sobota v týdnu, kdy probíhá svoz plastů a komunálního odpadu.

 

KDE: areál bývalého zemědělského družstva – budova dílny

 a.jpgb.jpg

PROVOZNÍ DOBA: vždy v sobotu v sudý týden od 8 - 10 hodin (sobota v týdnu, kdy probíhá svoz plastů a komunálního odpadu)

ZIMNÍ PROVOZNÍ DOBA: v měsících prosinec 2024 až březen 2025 bude provoz omezen, otevírací doba bude upřesněna, viz. výše.

TOTOŽNOST PROKÁŽI: dosavadní kartou do SD Dušejov (kdo doposud nemá, může si vyzvednout na OÚ Cejle) nebo jiným platným dokladem

CO MOHU ODEVZDAT:

 • velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, sanitární technika apod.)
 • nebezpečný odpad (oleje, barvy, chemikálie, autobaterie)
 • papír, plasty, sklo
 • kovy
 • potravinové oleje – vždy v uzavřené plastové lahvi
 • nepoužitelný textil
 • stavební suť z drobných stavebních prací pouze v omezeném množství – na číslo popisné nebo evidenční 500 kg/měsíc
 • elektroodpad (nově se bude ukládat na tomto místě, sběrné místo u horních garáží bude zrušeno)

CO NEMOHU ODEVZDAT:

 • eternit a výrobky z něj – nutné odevzdat na k tomu určených a povolených skládkách
 • pneumatiky – odevzdávají se u prodejců nových pneumatik
 • bioodpad – hnědé kontejnery a týdenní svozy beze změn; zelené kontejnery budou nově přistaveny před kompostárnou. Prosíme o rozdělení bioodpadu dle instrukcí na cedulích na kontejnerech. Prostor kompostárny již nebude nadále volně přístupný.
 • jakýkoliv odpad z podnikatelské činnosti

  

BIOODPAD - KOMPOSTÁRNA Cejle

Pro umístění kompostárny v naší obci byla zvolena lokalita v části bývalého areálu zemědělského družstva. Hlavním důvodem zřízení kompostárny je vytřídění biologického odpadu a tím snížení množství směsného komunálního odpadu. jedná se o kompostárnu kterou provozuje obec a je zřízena na kapacitu max. 150 t/rok. Slouží k ukládání biologicky rozložitelného opadu a k následnému kompostování. Bioodpad se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganizmu přeměňuje na kompost. Přijatý odpad se roztřídí na jednotlivé suroviny, které se rovnoměrně rozloží dle vlhkosti. Provede se zakládka surovin k fermentaci, tzn., že bioodpad je po nadrcení a homogenizaci dle receptury ukládán do zakládek. Pro správný proces musí být založení zakládky v předepsaném poměru jednotlivých komponentů, musí se dodržet správná vlhkost a teplota. Zakládka se musí pravidelně překopávat, čímž dojde k provzdušňování. 

Na pořízení technologického vybavení (traktor, čelní nakladač, štěpkovač, kontejnery, nosič kontejnerů, teploměr a vlhkoměr) jsme získali dotaci ve výši 1 995 895 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Výše podílu obce činila 199 591 Kč. 

Do kontejnerů před kompostárnou mohou dovážet biologický odpad všichni občané z Cejle a místní části Hutě s tím, že odpad rozdělí dle instrukcí na cedulích na kontejnerech.

Odpovědným pracovníkem je pan Daniel Batrla. Telefonické spojení je: 736 119 598. 

kompostárnakompostárna

Na kompostárnu přijímáme: 

 • odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve atd. 

 • odpady z lesnictví

Na kompostárnu nepatří: 

 • tekuté zbytky jídel

 • oleje a tuky

 • odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti 

 • uhynulá zvířata

 • biologicky nerozložitelné a jiné odpady

 • hnůj

 • pařezy a kořeny

Bioodpad, který patří do kompostárny, můžete také ukládat do zeleného kontejneru, který je střídavě umístěn na jednotlivých stanovištích v obci. 

Prosíme občany, aby na odpad ze zahrad minimálně využívali hnědé nádoby umístěné na jednotlivých sběrných hnízdech a zbytečně nenavyšovali náklady na svoz odpadu. 

Hnědý kontejner:   

Do hnědého kontejneru patří: rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky ovoce, zeleniny, slupky, výkaly drobných domácích zvířat. 

Do této nádoby nepatří: maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin (sklo, plast, kov). 

 

ELEKTROODPAD

Do nového sběrného místa odpadů v areálu bývalého družstva je přemístěno také místo sběru elektroodpadu.

Můžete zde odkládat výhradně elektrozařízení pocházející z domácností, např. vysavače, mixéry, ódšťavňovače, mlýnky, ventilátory, šicí stroje, odstředivky prádla, vrtačky, brusky, pily, zahradní sekačky, vibrační brusky, hoblíky, frézky, bourací kladiva, tlak. myčky, sporáky, vestavěné trouby, varné plotny a desky, žehličky, fritovací hrnce, varné konvice, el. pájky, zařízení na svařování plastů, pračky, sušičky, myčky, vysoušeče vlasů, kulmy na vlasy, teplovzdušné ventilátory, horkovzdušné páječky, všechny druhy chladící techniky, mikrovlnné trouby, indukční plotny, nerotační holící strojky, svařovací přístroje apod.

Sběrný dvůr elektroodpadu zajišťuje firma Elektrowin, a.s. Praha

 Elektrowin, a.s. Praha

 

Sběr jedlých olejů a tuků

Občané mohou na stanovištích tříděných odpadů využít kontejner na likvidaci použitých tuků a olejů z domácností. Cílem této služby je separace použitých olejů, kdy do kanalizace putuje velké množství těchto olejů, a způsobují velké komplikace v kanalizačním potrubí. Dále šetřit přírodu a životní prostředí. 

Do sběrných nádob ukládejte jedlé oleje v uzavíratelných obalech, aby nedošlo k úniku olejů a následného znehodnocení, např. v PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech. Nepoužívejte skleněné obaly.

Do této nádoby patří pouze použité jedlé oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje a ztužené jedlé tuky.

Do této nádoby nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny. 

Likvidace použitých jedlých olejů a tuků z domácností 

Kovové odpady

Na stanovištích sběrných míst byly umístěny kontejnery na kovové odpady. Do těchto kontejnerů můžete vhazovat prázdné a čisté obaly od konzerv, nápojových plechovek, tub, uzávěrů, zvířecích konzerv a kovová víčka. V případě zájmu o odevzdání většího množství a objemnějšího kovového odpadu se informujte na možnosti uložení pracovníků obce nebo obecního úřadu.

Sběr šatstva

V obci Cejle je natrvalo umístěn na rozcestí pod základní školou oranžový kontejner na sběr šatstav, obuvi a lůžkovin, který je ve vlastnictví Oblastní charity Jihlava.

Veškeré šatstvo či obuv je možné do něj odkládat kdykoliv (více info je uvedeno přímo na kontejneru).

Sběr šatstva

 Svozový kalendář komunálního a tříděného odpadu  - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. pro rok 2024

 Svozový kalendář Cejle 2024.jpg