Rychlý kontakt Odběr novinek Napište nám

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

O obci > Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu


Poplatek za rozhlasovou relaci v místním rozhlase schválilo ZO Cejle na svém zasedání dne 30.3.2015 ve výši 50 Kč včetně DPH za každou 1 relaci. 

Od poplatku je osvobozeno hlášení pro potřeby obce, pro cejlecké a jiné spolky a sdružení, lékařské zprávy. 

Hlášení 11.5.2020

Oznamujeme, že z důvodu opravy vodovodního řadu bude v horní části obce přerušena na hodinu až dvě hodiny dodávka vody. HLÁŠENÍ - 5.5.2020

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že máme již několik dní poruchu na vodovodním řadu a nedaří se nám ji vyhledat, prosíme Vás o kontrolu Vašich domovních přípojek a možného úniku vody. Dále žádáme občany, kteří zalévají a napouští vodu do bazénů z obecního řadu, aby s okamžitou platností tyto činnosti přestali provozovat. Hladina ve vodojemech je kritická. Děkujeme.Hlášení 30.4. a 4.5.

Firma E.On oznamuje, že v souvislosti s přeušením dodávky elektrické energie v obci Kostelec, bude v úterý 5.5. od 7,30 do 15 hodin přerušena dodávka elektřiny i v místní části Kostelecký dvůr.Hlášení 29.4. a 30.4.2020

Firma FCC oznamuje, že do odvolání nebude vyvážet kontejner na použitý textil a obuv. Prosíme občany, aby po tuto dobu do kontejneru nic nevhazovali.

Pošta Kostelec oznamuje, že se vrátila k provozní době platné od 1.4.2020. Otevírací doba je v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8:00 do 11:00, od 14:00 do 15:30 a od 16:00 do 16:30. Ve středu od 8:00 do 10:30, od 14:00 do 15:30 a od 16:00 do 17:00 hodin. Provozní doba je uvedena v Cejleckém zpravodaji.

Upozorňujeme občany, že stále platí zákaz rozdělávání ohňů  a jakékoli manipulace s ohněm v v blízkosti lesa. Při pálení čarodějnic u svých nemovitostí,  z důvodu velkého sucha,  dbejte na zvýšenou opatrnost.

Od pondělí 4.5. je pro Vás opět otevřena místní knihovna. Při návštěvě prosíme o dodržování hygienických pravidel.

Od úterý 5.5. od 7:30 hodin  do 31.10.2020 bude z důvodu rekonstrukce mostního objektu u Dvorců  uzavřena část komunikace č. II/602 – hlavní tah Jihlava – Pelhřimov. Dodržujte proto zvýšenou opatrnost a dbejte na značení pro objížďkové trasy. Autobusové zastávky nebudou z důvodu uzavírky přemístěny.

 Hlášení 21.4.2020

Datum konání: 21. 4. 2020

Doktor Novák oznamuje, že se vrací k původním ordinačním hodinám s výjimkou odpoledních. V pondělí a ve středu bude ordinovat v Kostelci od 7.00 do 11.30  a v pátek od 7.00 do 10.00 hodin. V Dolní Cerekvi v úterý a ve čtvrtek od 7.00 do 11.30.

Dále oznamujeme, že v pondělí 27.4. bude v dopoledních hodinách proveden sběr železného šrotu, který můžete připravit před Vaší nemovitost.Hlášení 8.4.2020

Oznamujeme občanům, že od středy 15.4.2020 bude otevřen sběrný dvůr v Dušejově. Dle nařízení vlády bude vstup do prostor pouze s ochrannými prostředky a zákazníci budou odbavováni jednotlivě. Otevírací doba zůstává beze změn. Tzn., ve středu od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.Hlášení 6.4.2020

Hejtman Kraje Vysočina oznamuje, že od 6.4.2020 do odvolání nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha. V tomto období je v místech:

  • -        lesního porostu a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho kraje,
  • -        suchých travních porostů,
  • -        ploch zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požárů,
  • -        skladů pícnin, obilovin, slámy a úsušku a jejich okolí do vzdálenosti 50 od jejich hranice, 

Zakázáno  

- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

- používání pyrotechnických výrobků,

- používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),

- jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,

- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace kromě motorových vozidel,  která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a vozidel, která po polních a lesních cestách jezdí ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).

 HLÁŠENÍ 23.3.2020

Datum konání: 23. 3. 2020

Připomínáme občanům, že zítra 24. března bude proveden svoz komunálního odpadu. Prosíme občany, aby své nádoby na odpad umístili k vývozu již dnes večer nebo zítra v brzkých ranních hodinách.

Pošta Kostelec oznamuje, že po dobu vyhlášeného stavu nouze má otevřeno každý den od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.30 do 15.15 hodin. Dnes má odpolední provoz zrušen úplně.HLÁŠENÍ 19.3.2020

Vážení spoluobčané,

do vašich schránek postupně vhazujeme ušité bavlněné roušky. Po každém použití byste roušky měli vyvařit a vyžehlit na nejvyšší možný stupeň.

Dále Vám oznamujeme, že vláda s účinností od 19. března 2020:

  • zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
  •           zakazuje přítomnost osob v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků, v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele;

Všechny občany vyzýváme, aby dodržovali všechna vydaná nařízení. Rodiče upozorňujeme, že ani děti se nesmí scházet na hřištích, ulicích, jezdit po vsi na kole. V případě, že budete chtít jít s dětmi  na vycházku máte všichni v naší obci možnost vyjít samostatně do přírody. Upozorňujeme, že není dovoleno se volně bezdůvodně pohybovat mimo svůj domov a zahradu, není dovoleno se scházet před prodejnou DANA nebo v jiných částech obce. S rouškou se po vsi můžete pohybovat pouze v nezbytně nutných případech.

Pokud chceme, aby se vše co nejdříve vrátilo do normálu a situace se nezhoršovala,  postavme se prosím k této situaci každý sám za sebe v plné zodpovědnosti.

Děkujeme.

 

 HLÁŠENÍ 17.3.2020

Vážení spoluobčané,

vláda nově doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. V případě potřeby vám obec zajistí základní životní potřeby včetně nákupů potravin a léků. Kdykoliv se na nás můžete obrátit.

 Z rozhodnutí Krizového štábu Kraje Vysočina bude ve veškeré regionální autobusové dopravě v systému Veřejné dopravy Vysočiny v termínu od 17. 3. do 24. 3. zamezen cestujícím nástup předními dveřmi. Nebude docházet k prodeji jízdních dokladů. Od 18. 3. 2020 je již povinností cestujících cestovat dopravním prostředkem pouze se zakrytými ústy a nosem, a to po celou dobu přepravy.

Do odvolání je uzavřen sběrný dvůr v Dušejově.

I nadále prosíme o důsledné dodržování všech doporučení a nařízení. Jenom tak můžeme zabránit dalšímu šíření. Děkujeme.