Rychlý kontakt Odběr novinek Napište nám

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

O obci > Aktuality > REALIZOVANÉ PROJEKTY > NOVÁ KANALIZACE A ČOV > STAVBA ODDÍLNÉ KANALIZACE > FOTOGALERIE z výstavby kanalizačních stok

FOTOGALERIE z výstavby kanalizačních stokfoto skoka A
foto stoka A
foto stoka A1 s provedenou odbočkou a rev. šachtou
foto stoka A u autobus. zastávek
foto stoka A
foto stoka A u zvoničky
foto stoka A
foto stoka A u kapličky
foto stoka A u vánočních stromů
foto stoka B dokončená na Malé straně
foto stoka A spádišťová šachta u býv. hostince
foto stoka A křížení sítí u památné lípy
foto stoka A3 u býv. hostince
foto stoka A u studny
foto stoka A u studny
foto stoka A křížení stávající kanalizace u pam. lípy
foto stoka B u obecního úřadu
foto stoka A6
foto stoka A2 u kulturního domu
foto stoka A2 u areálu býv. družstva
foto stoka B směrem ke "Křížku"
foto stoka A2 nad areálem býv. družstva - osazování nejhlubší šachty v obci
foto stoka A2 pokračování
foto stoka B ulice směrem ke "Křížku" - problematické podloží
foto stoka A1, směr na Dvorce - napojení výtlaku na gravitační kanalizaci
foto stoka A2 pokračování v ulici nad býv. družstvem
foto stoka A2 skalní podloží u horní "bytovky"
stoka B3A vedoucí přes dětské hřiště
foto úprav komunikací po výkopech před zimou 2021-22
foto stoka B u Obecního úřadu
foto stoka A připojení na ČOV
foto stoka B3A u dolního rybníku
foto stoka A5 u památné lípy
foto stoka A propojení na ČOV
vodovodní šachta přípojky pro ČOV
foto stoka A5
foto stoka A5 křížení se stávajícími sítěmi a přípojkami
foto stoka A5 stranový přechod pod vodovodem
foto stoka A4 2. část dolamování skalnatého podloží
foto stoka A2-1 u bývalého družstva
foto stoka A5
foto stoka A u ZŠ a MŠ
foto stoka A5 u horních garáží
foto stoka A průběžné zprůjezdnění po pracích nad ZŠ a MŠ
foto stoka A5 odkrytí poškozené provrtané stávající kanalizace plynovodní přípojkou
foto stoka A směrem ke hřišti
foto stoka A u myslivny
foto stoka A7 u č.p. 180
foto stoka A7 u č.p. 118
foto stoka A7 u č.p. 119
foto stoka A7 u č.p. 103
foto stoka A5-1 u č.p. 88
foto stoka A5-1 křížení kanalizace u č.p. 123
foto dokončená spodní část stoky A5-1
foto horní část stoky A5-1
foto stoka A5-1, skalnaté podloží u č.p. 145
foto výtlak lokality Ke Klepáku
foto frézování povrchu nad stokou A
foto recyklace podkladů s přidáním cementu nad stokou A u zastávek
foto recyklovaný podklad komunikace nad stokou A a A6
foto finální povrch nad stokou A1 s přípravou na chodník
foto pokládka asfaltových vrstev nad stokou A u dolního rybníku
foto podkladní asfalt. koberec nad stokou A u č.p. 84
foto finální povrch nad stokou A u zastávek
foto finální povrch nad stokou A
foto finální povrch nad stokou A a A6
foto finální povrch a úpravy krajnic nad stokou A
foto recyklovaný povrch nad stokou A7 u č.p. 180
foto čerpací stanice a dočasné přepojení lokality Ke Klepáku
foto čištění odfrézovaného povrchu nad stokou A5-1 u č.p. 123
foto doplněný podklad komunikace nad stokou A5-1 u č.p. 123
foto nový povrch nad stokou A7 u č.p. 102 s přípravou pro příčný žlab
foto nový povrch nad stokou A5-1 u č.p. 123
foto nový povrch nad stokou A5-1 u č.p. 56